001.jpg
Jsme profesionální společnost
založená v roce 1993 v Boskovicích.
002.jpg
Výraz GONFANON byl ve středověké latině
označením pro praporek na kopí rytíře.
003.jpg
Členové společnosti šermují podle škol starých mistrů,
v dobových kostýmech od drsné gotiky po zjemnělé rokoko.
004.jpg
Účinkujeme nejen po celé ČR,
ale i na zahraniční scéně.
previous arrow
next arrow

GONFANON - Divadelní a šermířská společnost

Jsme profesionální společnost založená v roce 1993 v Boskovicích. Výraz GONFANON byl ve středověké latině označením pro praporek na kopí rytíře.

Původně jsme se zaměřili na dobu ranné gotiky, v pozdější době jsme repertoár rozšířili v podstatě na všechna období.

Zabýváme se akčním divadlem z různých historických období s využitím kaskadérských prvků a produkcemi historicko - scénického šermu. Členové společnosti šermují podle škol starých mistrů, v dobových kostýmech od drsné gotiky po zjemnělé rokoko. Účinkujeme nejen po celé ČR, ale i na zahraniční scéně. Členové společnosti se pravidelně účastní natáčení různých filmových, rozhlasových a televizních společností.

V programech se můžete setkat s rytíři v plné zbroji, rokokovými floutky, dámami v honosných krinolínách, námezdními žoldnéři, ale i s orientálními fakíry, tanečnicemi nebo třeba s Indiány a pistolníky divokého Západu.